Par mums

2014. gada 1. decembrī tika dibināta Siguldas novada Labdarības biedrība "Nāc gaismā".

Primāri esam nolēmuši palīdzēt celt mūsu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes līmeni, protams, neuzgriežot muguru arī citu novadu iedzīvotājiem, kam mūsu palīdzība būs nepieciešama.

Biedrības mērķi ir:

 • Popularizēt sabiedrībā labdarību un pašaizliedzīgas bezatlīdzības palīdzības darbu.
 • Attīstīt sabiedrības indivīdu izpratni un iesaistīt personas rūpēs par apkārtējās vides un sabiedrības locekļu dzīves līmeņa uzlabošanu. 
 • Materiālo vērtību un finansiālo līdzekļu vākšana labdarības nolūkos. 
 • Fizisko personu (pensionāru, invalīdu, bāreņu, trūcīgo, bezpajumtnieku, bezdarbnieku, krīzes situācijā nonākušo), kā arī maznodrošināto ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu atbalsts, sociālās labklājības celšana. 
 • Organizēt, atbalstīt, vadīt izglītojošus, kultūras izaugsmi un kristīgās vērtības veicinošus pasākumus, iesaistot sabiedriskas, humanitāras, labdarības, medicīnas, reliģiskas organizācijas un fondus, uzņēmumus un organizācijas, privātpersonas un sponsorus, piesaistot to uzmanību nepieciešamībai risināt sociālās un ekonomiskās problēmas. 
 • Humānās palīdzības saņemšana, t.sk. no ārzemēm, un tās izsniegšana trūkumā nonākušajām personām. 
 • Labdarības projektu izstrādāšana, finansējuma piesaistīšana un projektu realizācija. 
 • Sporta, veselības, slimību profilakses un rehabilitāciju veicinošu pasākumu organizēšana. 
 • Bērnu sociālā adaptācija - bērnu namu, internātskolu audzēkņiem. 
 • Palīdzība krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem nodrošinot ar pagaidu pajumti. 
 • Aizstāvēt to cilvēku tiesības un intereses, kuriem nepieciešama sociālā aizsardzība un palīdzība. 
 • Izstrādāt un īstenot projektus iedzīvotāju iesaistīšanai sabiedrības dzīvē.
 • Palīdzība sociālo un darbā iekārtošanās jautājumu risināšanā, apmācību un pārkvalifikācijas organizēšana. 
 • Juridiska palīdzība ar cilvēktiesību pārkāpumiem saistītajos jautājumos. 
 • Atbalstīt bāreņu un maznodrošināto jauniešu un jauniešu izglītības iegūšanas centienus ( jauniešu programmas, stipendijas u.c.). 
 • Apzināt un vākt ziedojumus konkrētu smagu slimību skartu cilvēku ārstēšanai. 
 • Izstrādāt projektus organizācijas aprūpējamo bērnudārzu, pansionātu un krīzes centru izveidošanai.
Labdarības biedrība "Nāc gaismā"   (+371)    26185611  nacgaisma@gmail.com
https://www.facebook.com/nacgaisma  -   https://www.facebook.com/groups/nacgaisma/
                Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .