AR LIELU SIRSNĪBU UN PRETIMNĀKŠANU aizritējis Latvijas pirmais simtgadnieku salidojums 

Pirmais Latvijas simtgadnieku salidojums - tas ir lepnums par Latvijas cilvēkiem, par ikvienu, kurš atbalstīja salidojuma projektu, piedalījās, atsaucās un palīdzēja sarīkot sirsnīgus, emocionāli piesātinātus svētkus valsts vienaudžiem.

Paldies par laipnību Rundāles novada domei, Rundāles pils muzeja ļaudīm un muzeja direktoram Imantam Lancmanim. Tikšanās vieta Rundāles pilī - tā bija lieliska dāvana - saka simtgadnieki - jau tāpēc vien, ka daudzi šeit savā mūžā nebija nemaz bijuši.

Paldies par sirds atsaucību māksliniekiem, piedaloties koncertā un dāvājot savu talantu - korim "Absolventi" (diriģents Arvīds Platpers, mākslinieciskais vadītājs Edgars Vītols), LNO solistiem, izcilām balsīm Kristīnei Gailītei un Jurim Jopem, koncertmeistaram Edgaram Tomševicam, mazajiem vokālistiem no LR bērnu vokālā ansambļa "Dzeguzīte", mazajām māsiņām Kerijai un Kortnijai Saulietēm, jaunajam talantam basbaritonam Jurim Irbem, paldies dziedošajiem aktieriem Andrim Bērziņam un Rūdolfam Plēpim, paldies par emocionālu baudījumu - labu noskaņojumu un aizkustinājuma asarām.

Paldies tuvu un tālu ceļu mērojušiem Latvijas pašvaldību talantiem- veciem un jauniem, kuri Latvijas pagājušo gadu melodijās ieskandināja salidojuma dalībnieku ceļu, izveidojot muzikālo aleju līdz pat ieejai pilī: Madonas un Skaistkalnes pūtēju orķestriem, Talsu novada vīru vokālajam ansamblim “Stende”, Jelgavas novada vēsturisko deju kolektīvam “Senvedere”, folkloras kopai “Mālis” no Mālpils, Vilim Miķelsonam (84 gadi) no Cesvaines, Stopiņu novada koklētāju duetam (novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne un Vita Pinne).

Paldies ziedu māksliniecēm no floristikas studijas “Grieta” par skaistu darbu telpu noformējumā, paldies visiem, kas dāvāja ziedus.

Paldies brīvprātīgiem - skautiem, samariešiem, mediķiem, Kurzemes kristīgajiem klauniem, “Senvederes” puišiem, kuri  simtgadniekus burtiski nēsāja uz rokām.

Paldies Rīgas Domes vadītājiem par atbalstu, nodrošinot salidojuma Rīgas dalībnieku, mākslinieku, pasākuma organizatoru un brīvprātīgo ierašanos Rundālē, par palīdzību koncerta organizēšanā un salidojuma svētku pasākuma dokumentēšanu.

Paldies Latvijas uzņēmēju sapratnei, nesavtībai un drauga plecam, uzņemoties rūpes par svētku cienasta galdu, paldies Zanei Jurkānei par oriģinālo salidojuma plakātu, paldies drukas darbu veicējiem, paldies videolietpratējiem, paldies Rundāles elektromobiļa saimniekam.

Paldies čaklajām saimniecēm, kas, pārlasot Latvijas valsts pirmsākuma ēdienu receptes, tās radoši pielāgoja mūsu gadsimtam.

Paldies par simbolisko maizes klaipu, kas tika dots katram, vēlot spēku un veselību.

Paldies par vēsturiskajiem suvenīriem no Latvijas 100gades biroja un kultūras ministres Daces Melnbārdes parakstītajām apsveikuma kartītēm simtgadniekiem. Tas vēsturiskai atmiņai no valsts pirmās simtgades.

Paldies par sirds atvērtību un sirsnīgajām uzrunām Valsts Prezidentam Raimondam Vējonim, Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei.

"Salidojums ir kas vairāk nekā tikai kopā sanākšana. Tā ir iespēja mūsu valsts vienaudžiem iziet sabiedrībā, satikties, iepazīties, apmainīties kontaktiem. Tā ir iespēja plašākā kontekstā skatīties uz ieto ceļu kopā ar Latvijas valsti simts gadu nogrieznī. Tas ir apliecinājums, ka valsts simtgades ceļā svarīgs ir katrs Latvijas cilvēks, katra mūža darbs, katrs stāsts"- tādu atziņu pauduši simtgadnieki un viņu pavadošie cilvēki, pašvaldību vadītāji.

Valsts simtgades pilsoniskās iniciatīvas "Pirmais Latvijas simtgadnieku salidojums" projekta realizētāji ir gandarīti par sasniegto rezultātu.


Pilsoniskās iniciatīvas "Pirmais Latvijas simtgadnieku salidojums" radošā grupa –

no kreisās – Velta Puriņa, Dace Mazcirīte, Valters Kagainis, Lūkass Mairis Marcinkevičs, Marika Vanaga, Agita Valtere, Gaida Lilienšteina

 

Vairāk lasi - www.biedribarasa.lv  sadaļa Latvijai 100, facebook.com un draugiem.lv
Labdarības biedrība "Nāc gaismā"   (+371)    26185611  nacgaisma@gmail.com
https://www.facebook.com/nacgaisma  -   https://www.facebook.com/groups/nacgaisma/
                Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .